top of page

נפשות - מיזם חברתי הפועל למען העלאת המודעות לתחום בריאות הנפש במרחב הציבורי באמצעות אירועי תרבות אמנות ושיח

בתקופה זו אנו בוחרים להזכיר לנו ולקהל שלנו את הכוח של האמנות להכיל את הכאב, לתקשר את סערות הנפש ולהיות יחד בשבר הגדול.

"מתוך ראיה של האמנות כשפה של הנפש שמאפשרת חיבורים בין אנשים, בחרנו לפעול דרך המרחב התרבותי - אמנותי, המזמן מפגש ושיח מאפשר." 
חזון נפשות, לחצו כאן למעבר חזון המלא

bottom of page