top of page

נפשות - מיזם חברתי הפועל למען העלאת המודעות לתחום בריאות הנפש במרחב הציבורי באמצעות אירועי שיח תרבות ואמנות

"מתוך הראיה של האמנות כשפה של הנפש שמאפשרת חיבורים בין אנשים, בחרנו לפעול דרך המרחב התרבותי - אמנותי, המזמן מפגש ושיח מאפשר." 
חזון נפשות, לחצו כאן למעבר חזון המלא

STD.jpg
bottom of page