top of page

בריאות הנפש ברשת

השינוי במרחב הציבורי בנוגע לשיח על בריאות הנפש מורגש בשיחות שנערכות ועולות לרשת. ניתן למצוא פודקאסטים שלמים שדנים בנושי בריאות הנפש כמו גם פרקים ייעודיים בפודקאסטים בנושאי אמנות, תרבות, או כל נושא אחר - אותם ריכזנו כאן! בחלק מהפרקים משוחחים פעילי נפשות, מזהים? מוזמנים שתף ולפרגן!

bottom of page