top of page

נפשות יוצרות // היוצרים והיוצרות

אנשי ונשות היצירה במיזם משלבים את כישרונותיהם ואת יצירותיהם במטרה להאיר ולהעשיר את השיח החברתי על בריאות הנפש. כל אחד מהיוצרים נושא בחובו זיקה אישית לתחום - אם דרך התמודדות אישית או קרובה, ואם דרך הידע המקצועי שצבר.

אנו מזמינים אתכם להכיר את היוצרים והיוצרות שלנו, לגלות את הסיפורים מאחורי היצירות, ולהתרשם מהרקע העשיר שהביא אותם להיות חלק ממיזם זה. המידע המוצג נבנה בשיתוף עם כל יוצר ויוצרת, תוך כבוד לרצונם ולפרטיותם, ומשקף את המחשבה המשותפת שלנו על מידת החשיפה המתאימה לכל אחד ואחת.

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page