top of page

נפשות יוצרות // היצירה

אמנות חזותית משמשת מדיום רב עוצמה לעיסוק בעולם הנפש ושיח על מצוקה הנפשית. יוצרים משתמשים בצורה זו כדי לתרגם את החוויות האישיות והרגשיות שלהם ליצירות אקספרסיביות המהדהדות עם אחרים. במקביל, הצופים יכולים להתחבר ליצירות אלו, למצוא הדים לחוויות שלהם בתוך המרחב האמנותי. בצומת של יוצרים וצופים, מתקיימת תקשורת שיכולה להפוך למילולית כאשר היצירה במרכז ומאפשרת שיח שמכיל בתוכו קולות רבים. 

נפשות יוצרות // היוצרים והיוצרות

אנשי ונשות היצירה במיזם משלבים את כישרונותיהם ואת יצירותיהם במטרה להאיר ולהעשיר את השיח החברתי על בריאות הנפש. כל אחד מהיוצרים נושא בחובו זיקה אישית לתחום - אם דרך התמודדות אישית או קרובה, ואם דרך הידע המקצועי שצבר.

אנו מזמינים אתכם להכיר את היוצרים והיוצרות שלנו, לגלות את הסיפורים מאחורי היצירות, ולהתרשם מהרקע העשיר שהביא אותם להיות חלק ממיזם זה. המידע המוצג נבנה בשיתוף עם כל יוצר ויוצרת, תוך כבוד לרצונם ולפרטיותם, ומשקף את המחשבה המשותפת שלנו על מידת החשיפה המתאימה לכל אחד ואחת.

bottom of page