top of page
IMG_1239_edited.jpg

נפשות יוצרות // אמנות

אמנות חזותית משמשת מדיום רב עוצמה לעיסוק בעולם הנפש ושיח על מצוקה הנפשית. יוצרים משתמשים בצורה זו כדי לתרגם את החוויות האישיות והרגשיות שלהם ליצירות אקספרסיביות המהדהדות עם אחרים. במקביל, הצופים יכולים להתחבר ליצירות אלו, למצוא הדים לחוויות שלהם בתוך המרחב האמנותי. בצומת של יוצרים וצופים, מתקיימת תקשורת שיכולה להפוך למילולית כאשר היצירה במרכז ומאפשרת שיח שמכיל בתוכו קולות רבים. 

bottom of page