top of page

עושים נפשות 2020

פלייר להדפסה

הפרסום של שבוע עושים נפשות, כמו הרבה פרסומים השנה, מתבצע בעיקר ברשתות החברתיות. 
חושבים שיש מקום לפרסם במקום העבודה, במתנ"ס או בבית הכנסת?
הכנו לכם פליירים להדפסה ולהפצה! 
שימו לב יש גרסה צבעונית וגרסה שחור לבן

פלייר גרסה שחור לבן

פלייר.pngשחור לבן.png

פלייר גרסה צבעונית

פלייר.png
bottom of page